Chimera Credit

购买 Chimera Tool Credit 以及 使用问题 可以微信咨询


购买 Credit

购买功能包 Small Pack

188 CRD / ¥148.12

购买功能包 Medium Pack

588 CRD / ¥463.27

购买功能包 Large Pack

888 CRD / ¥699.64

购买功能包 Super Pack

1,888 CRD / ¥1,487.51

选好的功能包:
( CRD / )


购买会员

购买 Samsung 会员套餐

699 CRD / ¥550.73

购买 Pro 会员套餐

1,199 CRD / ¥944.67

选好的会员套餐: ()


在微信上联系我们 帮助你如何使用 Chimera!

电话号码 +8619128303496
固定电话 +86 (0755) 2828 3361